Legepladser

Vedligeholdelse af legepladser

Se kort med fortegnelse over områderne her!

Legepladser :

Tilses minimum en gang om måneden, nødvendig reparationer udføres samme måned.
Vedligehold udføres løbende.

Skov:

Tilses minimum to gange om året, forår, efterår og efter evt. storm. Træer til fare fjernes straks. Der er ikke noget vedligehold. Fjerner evt. brugbart træ.

Vedligehold udført i 2016:

Oversigt:

2016Legeplads G3
Vippe, Gynge, Sandkasse
Legeplads G9
Vippe, Gynge
Legeplads G10
Den store
SkovIndkøb
Januar
Omgående
OKOKOK
Januar
Vedligehold
Februar
Omgående
OKOKRep. "fuglereden"
Februar
Vedligehold
Marts
Omgående
OKOKOK
Marts
Vedligehold
Klargøring til forslag
vedtaget på
generalforsamling.
Træ mm. Maling, skruer.
April
Omgående
April
Vedligehold
Maj
Omgående
Maj
Vedligehold
Juni
Omgående
Juni
Vedligehold
Juli
Omgående
Juli
Vedligehold
August
Omgående
August
Vedligehold
September
Omgående
September
Vedligehold
Oktober
Omgående
Oktober
Vedligehold
November
Omgående
November
Vedligehold
December
Omgående
December
Vedligehold

 

Oversigt 2015:

2015Legeplads G3
Vippe, Gynge, Sandkasse
Legeplads G9
Vippe, Gynge
Legeplads G10
Den store
SkovIndkøb
Januar
Omgående
OKOKOK
Januar
Vedligehold
Februar
Omgående
OKOKOK
Februar
Vedligehold
Marts
Omgående
OKOKHængebro rep.
Marts
Vedligehold
Affald tømmes
Fjerne ukrudt
Affald tømmes
Fjerne ukrudt
Affald tømmes
Fjerne ukrudt
April
Omgående
OKOKOK
April
Vedligehold
Maj
Omgående
OKOKHegn hængebro repareret
Maj
Vedligehold
Bord/bænk Slib og mal
Juni
Omgående
OKOKOK
Juni
Vedligehold
Fjerne ukrudt
Nye mål
Juli
Omgående
OKOKOK
Juli
Vedligehold
August
Omgående
Fjerne ukrudtFjerne ukrudtFjerne ukrudt
August
Vedligehold
Reperation af mål ved kælkebakke
September
Omgående
OKOKOKTjekket
September
Vedligehold
Oktober
Omgående
OKOKOK
Oktober
Vedligehold
November
Omgående
November
Vedligehold
December
Omgående
December
Vedligehold

 

Oversigt 2014:

2014Legeplads G3Legeplads G9Legeplads G10SkovIndkøb
Januar
Omgående
OKOK
Januar
Vedligehold
Februar
Omgående
Februar
Vedligehold
Marts
Omgående
OKOKOK
Marts
Vedligehold
Ny gynge "Fuglerede"
April
Omgående
Affaldssæk opsatRep. HængebroTjekket - intet at bemærke
April
Vedligehold
Maj
Omgående
OKOKOK
Maj
Vedligehold
Samlet nye bord/bænk sæt. De som var rådne blev brændt af på Sct. Hans bålet
Juni
Omgående
Juni
Vedligehold
Ukrudt fjernes
Ukrudt fjernes
Ukrudt fjernes
Juli
Omgående
OKOKUdskiftning af bl.a. platform
Juli
Vedligehold
Rep. vippe
August
Omgående
Hegn def. Rep?OKOK
August
Vedligehold
Køb af ny gynge "fuglerede"Ukrudt fjernesUkrudt fjernes
September
Omgående
OKOKRep. vippe
September
Vedligehold
Bytte gynge, Reklamation
Oktober
Omgående
OKOKOK
Oktober
Vedligehold
Nyt hegn
November
Omgående
OKOKOK
November
Vedligehold
Ny vippeNy vippeNy vippeTjekket
December
Omgående
OKOKOK
December
Vedligehold
Opsætning af skraldespand

 

Oversigt 2013:

2013Legeplads G3Legeplads G9Legeplads G10SkovIndkøb
Januar
Omgående
OKOKAffaldssæk fyldt med div. fra Nytår. Revnet
Januar
Vedligehold
Februar
Omgående
Februar
Vedligehold
Marts
Omgående
OKOKOK
Marts
Vedligehold
Rep. af trappe på legetårnMeget træbeskyttelse
Skruer
April
Omgående
Affaldssæk opsatRep. Vippe
Rep. Bord/Bænk
Rep. VippeTjekket - intet at bemærke
April
Vedligehold
Hegn def.
Rep?
Rep. af trappe på legetårn
Maj
Omgående
OKOKOK
Maj
Vedligehold
Juni
Omgående
Rep. GyngestativRep. Gyngestativ
Juni
Vedligehold
Ukrudt fjernes
Gyngestativ males
Ukrudt fjernes
Gyngestativ males
Ukrudt fjernes
Juli
Omgående
OKOKOKFaldsand
Juli
Vedligehold
Påfyldning af faldsand
August
Omgående
OKOKOK
August
Vedligehold
Nyt rækværk legetårn
September
Omgående
OKOKOK
September
Vedligehold
Fjernet ukrudtFjernet ukrudtFjernet ukrudt
Oktober
Omgående
OKOKVippe Rep.Hegn v. kælkebakke malet
Oktober
Vedligehold
Dæk skiftes på gyngerSkiftet tallerken svævebane
November
Omgående
OKOKSkiftet gynge til fugleredeSkov OK
November
Vedligehold
Plantet Birk
December
Omgående
OKOKOKOpsat hegn v. kælkebakke
December
Vedligehold
En del træer savet ned i skov