Generalforsamling 2020

Den årlige generalforsamling i Hagenstrupparkens Grundejerforening blev planmæssigt afholdt mandag d. 24 februar kl. 19.00 i pejsestuen i Ulstruphallen. Referat for generalforsamlingen 2020 – klik her. Formandsberetningen for 2019 – klik her. Dagsordenen for generalforsamlingen – klik her. Regnskab og budget kan findes under regnskaber eller ved at klikke her.

Oprydnings- og arbejdsdag 14 april.

Vi har i bestyrelsen besluttet at vi efter det store fremmøde sidste år, igen indkalder til oprydnings/arbejdsdag lørdag formiddag. Vi håber derfor …

Bestyrelsesmøde afholdt d. 17 marts.

Bestyrelsen afholdte den 17 marts bestyrelsesmøde. Referatet kan findes under referater, eller ved at klikke her. På mødet blev der bl.a. diskuteret/taget stilling til: Vejsagen Hundeposestativ …

Sct. Hans bål

Som vanligt er der Sct. Hans bål tirsdag den 23. juni – af hensyn til de mindste tændes bålet allerede kl. 20.00.  …

HUSK oprydningsaften d. 14 april

Kære grundejere/lejere Som vi tidligere har meddelt, har vi besluttet at afholde oprydningsaften tirsdag den 14. april kl. 18.30, hvor vi mødes …