Generalforsamling 2020

Den årlige generalforsamling i Hagenstrupparkens Grundejerforening blev planmæssigt afholdt mandag d. 24 februar kl. 19.00 i pejsestuen i Ulstruphallen. Referat for generalforsamlingen 2020 – klik her. Formandsberetningen for 2019 – klik her. Dagsordenen for generalforsamlingen – klik her. Regnskab og budget kan findes under regnskaber eller ved at klikke her.

Bestyrelsesmøde afholdt d. 15 januar 2018

Bestyrelsen afholdte den 15 januar bestyrelsesmøde. Referatet kan findes under referater, eller ved at klikke her. På mødet blev der bl.a. diskuteret/taget stilling til: Regnskabet for …

Bestyrelsesmøde afholdt d. 27 september

Bestyrelsen afholdte den 27 september bestyrelsesmøde. Referatet kan findes under referater, eller ved at klikke her. På mødet blev der bl.a. diskuteret/taget stilling til: Vejsagen/Trækstien Manglende …

Bestyrelsesmøde afholdt d. 17 marts.

Bestyrelsen afholdte den 17 marts bestyrelsesmøde. Referatet kan findes under referater, eller ved at klikke her. På mødet blev der bl.a. diskuteret/taget stilling til: Vejsagen Hundeposestativ …

Vejsagen er droppet

Hej alle i Hagenstrupparken. Så lykkedes det at overbevise kommunen om at vi ikke skal have vejen overdraget. Dog skal det huskes at …

Bestyrelsesmøde afholdt d. 18 januar

Bestyrelsen afholdte den 18 januar bestyrelsesmøde. Referatet kan findes under referater, eller ved at klikke her. På mødet blev der bl.a. diskuteret/taget stilling til: Økonomi og …

Bestyrelsesmøde afholdt d. 14 december

Bestyrelsen afholdte den 14 december bestyrelsesmøde. Referatet kan findes under referater, eller ved at klikke her. På mødet blev der bl.a. diskuteret/taget stilling til: Gennemgang af …