Regnskaber

Hent seneste regnskab i PDF-format ved at klikke her.

Resultatopgørelse for perioden 1/1-2019 til 31/12-2019

 Budget 2019Regnskab 2019Budget 2020
Medlemskontingenter138.000,00138.000,00138.000,00
Afskrivning debitorer---
Vejkonto---
Rykkergebyrer500,00400,00500,00
Diverse indtægter---
Indtægter i alt:138.500,00138.400,00138.500,00
Driftsudgifter
Vedligehold grønne områder-90.000,00-83.385,91-90.000,00
Snerydning-20.000,00--20.000,00
Legepladser, borde og bænke-15.000,00-5.534,80-15.000,00
Container-5.000,00-4.194,90-5.000,00
Arrangementer--552,30-
Driftsudgifter i alt:-130.000,00-93667,91-130.000,00
Generelle udgifter
Revisor--3.518,25-4.000
Advokat-3.000,00--3.000,00
Generalforsamling-2000,00-1.280,00-2.000,00
Mødeudgifter-1.000,00-491,00-1.000,00
Andre generelle udgifter-500,00-200,00-500,00
Generelle udgifter i alt:-6.500,00-5.489,25-10.500,00
Administrative udgifter
Forsikringer-4.700,00-4.612,95-4.700,00
Porto og Kuverter---
Kontorartikler og tryksager-1000,00--1000,00
Kontingenter-5.000,00-1.198,01-2.000,00
www.hagenstrupparken.dk-400,00-406,75-400,00
Andre administrative udgifter-1000,00--1.000,00
Administrative udgifter ialt:-12.100,00-6.217,71-9.100,00
Finansiering:
Renteindtægter10,00-10-
Renteudgifter---
Afskrivning debitorer--2.908,00-
Finansering i alt10,00--
Kabel TV:
Betaling grundejere235.000,00261.396,00235.000,00
Betaling til TDC Kabel TV/Waoo-235.000,00
-256.149,00-235.000,00
TDC/Waoo I alt-5.247,00-
Udgifter i alt-383.600,00-364.431,87-384.600,00
Indtægter i alt373.510,00399.796,00373.500,00
Resultat-10.09035.364,13-11.100,00

Balance for perioden 1/1-2019 til 31/12-2019

Aktiver:
Likvider
Kasse-
Sparekassen Kronjylland262.733,44
Sparekassen Kronjylland (Vejkonto)133.997,64
Debitorer396.731,08
Medlemskontigenter
Restancer-
Aktiver i alt396.731,08
Passiver:
Gæld0,00
Banklån0,00
Andre lån0,00
Kreditorer
Leverandører0,00
Forudbetalte medlemskontingenter0,00
Andre kreditorer0,00
Egenkapital
Reserver primo året186.366,95
Henlæggelser175.000,00
Veje og stier175.000,00
Årets resultat35.364,13
Passiver i alt396.731,08

Tidligere regnskaber: