Regnskaber

Hent seneste regnskab i PDF-format ved at klikke her.

Resultatopgørelse for perioden 1/1-2018 til 31/12-2018

 Budget 2018Regnskab 2018Budget 2019
Medlemskontingenter138.000,00138.000,00138.000,00
Afskrivning debitorer--2.348,00-
Vejkonto---
Rykkergebyrer500,00100,00500,00
Diverse indtægter-344,49-
Indtægter i alt:138.500,00136.096,49138.500,00
Driftsudgifter
Vedligehold grønne områder-90.000,00-86.588,24-90.000,00
Snerydning-20.000,00--20.000,00
Legepladser, borde og bænke-15.000,00-13.363,74-15.000,00
Container-5.000,00-4.469,20-5.000,00
Arrangementer--880-
Driftsudgifter i alt:-130.000,00-105.301,18-130.000,00
Generelle udgifter
Advokat-3.000,00--3.000,00
Generalforsamling-2000,00-1.072,00-2.000,00
Mødeudgifter-1.000,00-490,00-1.000,00
Andre generelle udgifter-500,00--500,00
Generelle udgifter i alt:-6.500,00-1.562,00-6.500,00
Administrative udgifter
Forsikringer-4.500,00-4.618,15-4.700,00
Porto og Kuverter---
Kontorartikler og tryksager-1000,00-119,95-1000,00
Kontingenter-4.000,00-4.644,18-4.700,00
www.hagenstrupparken.dk-400,00-398,00-400,00
Andre administrative udgifter-1000,00-200,00-1.000,00
Administrative udgifter ialt:-10.900,00-9.980,28-12.100,00
Finansiering:
Renteindtægter400,008,5710,00
Renteudgifter
Finansering i alt400,008,5710,00
Kabel TV:
Betaling grundejere205.700,00230.184,00235.000,00
Betaling til TDC Kabel TV/Waoo-205.700,00
-221.130,00-235.000,00
TDC/Waoo I alt-9.054,00-
Udgifter i alt-353.100,00-337.973,46-383.600,00
Indtægter i alt344.600,00366.289,06373.510,00
Resultat-8.500,0028.315,60-10.090

Balance for perioden 1/1-2018 til 31/12-2018

Aktiver:
Likvider
Kasse-
Sparekassen Kronjylland227.369,31
Sparekassen Kronjylland (Vejkonto)133.997,64
Debitorer361.366,95
Medlemskontigenter
Restancer-
Aktiver i alt361.366,95
Passiver:
Gæld0,00
Banklån0,00
Andre lån0,00
Kreditorer
Leverandører0,00
Forudbetalte medlemskontingenter0,00
Andre kreditorer0,00
Egenkapital
Reserver primo året158.051,35
Henlæggelser
Veje og stier175.000,00
Årets resultat28.315,60
Passiver i alt361.366,95

Tidligere regnskaber: