Regnskaber

 • Hent seneste regnskab i PDF-format ved at klikke her.

  Resultatopgørelse for perioden 1/1-2023 til 31/12-2023

      Budget 2023Regnskab 2023Budget 2024
  1010Medlemskontingenter110400110400110400
  1011Afskrivninger debitorer0
  1020Vejkonto0
  1510Rykkergebyrer100900100
  1550Diverse indtægter
  Indtægter i alt:110500111300110500
  20Driftsudgifter
  2010Vedligehold grønne områder-133000-80721.88-85000
  2020Snerydning-200000
  2030Legepladser, borde og bænke-40000-28499.35-40000
  2035Container-6000-9173.6-10000
  2015Engangsudgifter-73434.25
  2050Arrangementer-500-1069.25-1000
  2090Andre driftsudgifter-4155.06
  Driftsudgifter i alt:-199500-197053.39-136000
  30Generelle udgifter
  3030Revisor000
  3030Advokat0
  3040Generalforsamling-2000-1285-2000
  3050Mødeudgifter-1500-1845-2000
  3090Andre generelle udgifter-5000-500
  Generelle udgifter i alt:-4000-3130-4500
  35Administrative udgifter
  3510Forsikringer-6200-6386.65-6500
  3540Porto og kuverter0
  3550Kontorartikler og tryksager-1000-276-500
  3560Kontingenter-5200-6566.25-7000
  3570www.hagenstrupparken.dk-450-515.75-550
  3590Andre administrative udgifter-10000-1000
  Administrative udgifter i alt:-13850-13744.65-15550
  4510Renteindtægter021.240
  4550Renteudgifter-2000-1000-1000
  4590Afskrivning debitorer
  Finansering i alt:-2000-978.76-1000
  Udgifter i alt-219350-214906.8-157050
  Indtægter i alt108500111300109500
  Resultat-110850-103606.8-47550
  Ulstrup den _______________________
  ______________________________________________
  Christian SimonsenHeidi Kjær

  Balance for perioden 1/1-2023 til 31/12-2023

  Aktiver:    
  50Likvider
  5010Kasse0
  5020Sparekassen Kronjylland48737.24
  5021Sparekassen Kronjylland (Vejkonto)132217.74
  70Debitorer180954.98
  7010Medlemskontingenter
  7020Restancer0
  Aktiver i alt180954.98
  Passiver:
  80Gæld0
  8010Banklån0
  8020Andre lån0
  85Kreditorer
  8510Leverandører0
  8520Forudbetalte medlemskontingenter0
  8590Andre kreditorer0
  90Egenkapital
  9010Reserver primo året152344.04
  9020Henlæggelser132217.74
  902015Veje og stier132217.74
  9030Årets resultat-103606.8
  Passiver ialt: 180954.98
  Revision af regnskab for perioden 1/1 -31/12 2023.
  Bogføring samt afstemninger her ikke giver anledning til bemærkninger.
  Ulstrup den _______________________
  ______________________________________________
  Christian SimonsenHeidi Kjær
 •  Tidligere regnskaber: