Regnskaber

Hent seneste regnskab i PDF-format ved at klikke her.

Resultatopgørelse for perioden 1/1-2021 til 31/12-2021

      
Budget 2021Regnskab 2021Budget 2022
1010Medlemskontingenter690006925069000
1011Afskrivninger debitorer0
1020Vejkonto0
1510Rykkergebyrer500100100
1550Diverse indtægter0
Indtægter i alt:695006935069100
20Driftsudgifter
2010Vedligehold grønne områder-100000-71511.23-80000
2020Snerydning-200000-20000
2030Legepladser, borde og bænke-45000-37095.85-40000
2035Container-13000-5556.5-6000
2050Arrangementer-386.35
Driftsudgifter i alt:-178000-114549.93-146000
30Generelle udgifter
3030Revisor-5000-3375-5000
3030Advokat-30000
3040Generalforsamling-2500-1848-2500
3050Mødeudgifter-1000-1100-1000
3090Andre generelle udgifter-5000-500
Generelle udgifter i alt:-12000-6323-9000
35Administrative udgifter
3510Forsikringer-4700-4584.16-5000
3540Porto og kuverter0
3550Kontorartikler og tryksager-10000-1000
3560Kontingenter-1000-1222.5-1000
3570www.hagenstrupparken.dk-450-58.75-450
3590Andre administrative udgifter-10000-1000
Administrative udgifter i alt:-8150-5865.41-8450
4510Renteindtægter000
4550Renteudgifter-2243.08-2000
4590Afskrivning debitorer
Finansering i alt:0-2243.08-2000
Udgifter i alt-198150-128981.42-165450
Indtægter i alt695006935067100
Resultat-128650-59631.42-98350

Balance for perioden 1/1-2021 til 31/12-2021

 Balance 01-01-2021 til 31-12-2021   
Aktiver:
50Likvider
5010Kasse0
5020Sparekassen Kronjylland209607.56
5021Sparekassen Kronjylland (Vejkonto)133348.85
70Debitorer342956.41
7010Medlemskontingenter
7020Restancer750
Aktiver i alt343706.41
Passiver:
80Gæld0
8010Banklån0
8020Andre lån0
85Kreditorer
8510Leverandører0
8520Forudbetalte medlemskontingenter0
8590Andre kreditorer0
90Egenkapital
9010Reserver primo året269340.19
9020Henlæggelser133997.64
902015Veje og stier133997.64
9030Årets resultat-59631.42
Passiver ialt: 343706.41

Tidligere regnskaber: