Regnskaber

 • Hent seneste regnskab i PDF-format ved at klikke her.

  Resultatopgørelse for perioden 1/1-2022 til 31/12-2022

  Budget 2022Regnskab 2022Budget 2023
  1010Medlemskontingenter6900069500110400
  1011Afskrivninger debitorer0
  1020Vejkonto0
  1510Rykkergebyrer100300100
  1550Diverse indtægter430.91
  Indtægter i alt:6910070230.91110500
  20Driftsudgifter
  2010Vedligehold grønne områder-80000-104086.25-133000
  2020Snerydning-200000-20000
  2030Legepladser, borde og bænke-40000-99.9-40000
  2035Container-6000-8139.38-6000
  2050Arrangementer-496.45-500
  Driftsudgifter i alt:-146000-112821.98-199500
  30Generelle udgifter
  3030Revisor-500000
  3030Advokat0
  3040Generalforsamling-2500-1266-2000
  3050Mødeudgifter-1000-1275-1500
  3090Andre generelle udgifter-5000-500
  Generelle udgifter i alt:-9000-2541-4000
  35Administrative udgifter
  3510Forsikringer-5000-6175.22-6200
  3540Porto og kuverter0
  3550Kontorartikler og tryksager-10000-1000
  3560Kontingenter-1000-5106.44-5200
  3570www.hagenstrupparken.dk-450-68.75-450
  3590Andre administrative udgifter-10000-1000
  Administrative udgifter i alt:-8450-11350.41-13850
  4510Renteindtægter000
  4550Renteudgifter-2000-1912.15-2000
  4590Afskrivning debitorer
  Finansering i alt:-2000-1912.15-2000
  Udgifter i alt-165450-128625.54-219350
  Indtægter i alt6710070230.91108500
  Resultat-98350-58394.63-110850

  Balance for perioden 1/1-2022 til 31/12-2022

  Aktiver:
  50Likvider
  5010Kasse0
  5020Sparekassen Kronjylland151854.66
  5021Sparekassen Kronjylland (Vejkonto)132707.12
  70Debitorer284561.78
  7010Medlemskontingenter
  7020Restancer0
  Aktiver i alt284561.78
  Passiver:
  80Gæld0
  8010Banklån0
  8020Andre lån0
  85Kreditorer
  8510Leverandører0
  8520Forudbetalte medlemskontingenter0
  8590Andre kreditorer0
  90Egenkapital
  9010Reserver primo året209607.56
  9020Henlæggelser133348.85
  902015Veje og stier133348.85
  9030Årets resultat-58394.63
  Passiver ialt: 284561.78

  Tidligere regnskaber: