Bestyrelsesmøde afholdt d. 14 december

Bestyrelsen afholdte den 14 december bestyrelsesmøde. Referatet kan findes under referater, eller ved at klikke her. På mødet blev der bl.a. diskuteret/taget stilling til: Gennemgang af vejrapport fra Teknologisk Institut. Klagebrev til Favrskov Kommune Gartneraftale 17/18 Tid og sted for generalforsamling Support ifbm. højhastighedsinternet fra Waoo.

Kanaloversigt fra EnergiMidt

EnergiMidt har sendt en samlet oversigt over kanaludbud for TV + Radio samt nyttig information om kanalsøgning digitalt og analogt samt indikation for …

Bestyrelsesmøde afholdt d. 10 september

Bestyrelsen afholdte den 10 september bestyrelsesmøde. Referatet kan findes under referater, eller ved at klikke her. På mødet blev der bl.a. diskuteret/taget stilling til: Grønne områder: …

Pas på det nye græs

Entrepenøren har oplyst mig om, at de starter med reetablering af de grønne områder fredag den 4. september. Vi henstiller, at alle …