Indkaldelse til ordinære generalforsamling 2019

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling mandag den 25. februar 2019 kl. 19.00 i Ulstrup Hallens Pejsestue. Dagsordenen for generalforsamlingen kan findes ved at klikke her. Regnskab og budget kan findes under regnskaber eller ved at klikke her. Bemærk at forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 11 februar 2019.

Bestyrelsesmøde afholdt d. 24 januar

Bestyrelsen afholdte den 24 december bestyrelsesmøde. Referatet kan findes under referater, eller ved at klikke her. På mødet blev der bl.a. diskuteret/taget stilling til: Aftalen med …

Generalforsamling 2018

Den årlige generalforsamling i Hagenstrupparkens Grundejerforening blev planmæssigt afholdt onsdag d. 28 februar kl. 19.00 i pejsestuen i Ulstruphallen. Referat for generalforsamlingen …

Bestyrelsesmøde afholdt d. 18 januar

Bestyrelsen afholdte den 18 januar bestyrelsesmøde. Referatet kan findes under referater, eller ved at klikke her. På mødet blev der bl.a. diskuteret/taget stilling til: Økonomi og …

Indkaldelse til ordinære generalforsamling 2016

Hermed indkaldes til den ordinære til den ordinære generalforsamling torsdag den 25. februar 2016 kl. 19.00 i Ulstrup Hallens Pejsestue. Dagsordenen for generalforsamlingen kan findes ved …

Ordinære generalforsamling 2015

Den årlige generalforsamling i Hagenstrupparkens Grundejerforening blev planmæssigt afholdt onsdag d. 25 februar kl. 19.00 i samlingssalen på Ulstrup skole. Dagsorden og …

Vigtigt – vigtigt – vigtigt

Der er er desværre sket en fejl på vores indkaldelse til generalforsamlingen. Der stod tirsdag d. 25 februar 2015 kl. 19.00 Vi …