Generalforsamling: Forslag om udtrædelse

Bestyrelsen har modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslaget kan læses nedenfor samt hentes ved at klikke her. Forslag om udtrædelse af Hagenstrupparkens grundejerforening Vi i  ejendommene Hagenstrupvej 16, 18, 20, 22a, 22b, fremsender hermed forslag til generalforsamlingen d. 24/2 ,om at nævnte ejendomme udtræder af Hagenstrupparkens grundejerforening ved udgangen af …

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling mandag den 24. februar 2019 kl. 19.00 i Ulstrup Hallens Pejsestue. Dagsordenen for generalforsamlingen kan findes ved at klikke her. …

Bestyrelsesmøde afholdt 13 januar

Bestyrelsen afholdte den 13 januar bestyrelsesmøde. Referatet kan findes under referater, eller ved at klikke her. På mødet blev der bl.a. diskuteret/taget stilling til: Generalforsamling 2020 …

Bestyrelsesmøde afholdt d. 9 december

Bestyrelsen afholdte den 9 december bestyrelsesmøde. Referatet kan findes under referater, eller ved at klikke her. På mødet blev der bl.a. diskuteret/taget stilling til: Læbælter Aftalen med …

Fejl i Waoo priser

Hej alle. Jeg har opdaget en fejl i Waoo`s opkrævning af 20-20 internet. De tager 29 kr. for brug af deres router i …

Generalforsamling 2019

Den årlige generalforsamling i Hagenstrupparkens Grundejerforening blev planmæssigt afholdt mandag d. 25 februar kl. 19.00 i pejsestuen i Ulstruphallen. Referat for generalforsamlingen …