Pressemeddelelse: Politisk aftale om omklassificering af veje i Favrskov Kommune

Borgmesteren, gruppeformændene og formanden for Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at stoppe arbejdet med nedklassificering af 79 km offentlige veje til private fællesveje. Dermed annulleres byrådsbeslutningen fra 29. januar 2013 om nedklassificeringen. Sagen bliver behandlet i byrådet 28. marts 2017. Se pressemeddelelsen fra Favrskov kommune i PDF format ved at …

Generalforsamling 2017

Den årlige generalforsamling i Hagenstrupparkens Grundejerforening blev planmæssigt afholdt torsdag d. 23 februar kl. 19.00 i pejsestuen i Ulstruphallen. Dagsorden og referat …

Indkaldelse til ordinære generalforsamling 2017

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.00 i Ulstrup Hallens Pejsestue. Dagsordenen for generalforsamlingen kan findes ved at klikke her. …

Bestyrelsesmøde afholdt d. 18 januar

Bestyrelsen afholdte den 18 januar bestyrelsesmøde. Referatet kan findes under referater, eller ved at klikke her. På mødet blev der bl.a. diskuteret/taget stilling til: Økonomi og …

Klagebrev sendt til Favrskov kommune

Der er i dag, den 15 december 2016, sendt nedenstående mail til Favrskov kommune med klagebrev samt rapport fra Teknologisk Institut vedhæftet. …

Bestyrelsesmøde afholdt d. 14 december

Bestyrelsen afholdte den 14 december bestyrelsesmøde. Referatet kan findes under referater, eller ved at klikke her. På mødet blev der bl.a. diskuteret/taget stilling til: Gennemgang af …