Referat fra den ordinære generalforsamling

Mandag den 26. februar 2024 kl. 19.00 i Ulstrup Hallens Pejsestue. 17 beboere fremmødt incl. bestyrelse og dirigent. Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent. Christian Simonsen valgt enstemmigt Formandens beretning. Uffe fremlagde beretning, som blev accepteret, den kan ses på hjemmesiden. Aflæggelse af regnskab. Regnskab fremlagt og godkendt 4. Rettidig …

Dagsorden til den ordinære generalforsamling

Mandag den 26. februar 2024 kl. 19.00 i Ulstrup Hallens Pejsestue. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Aflæggelse af regnskab. 4. Rettidig skriftlige indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest den. 12. februar 2024 Forslag fra bestyrelsen: Ny information tavle, den gamle er …

Regnskab og budget 2023

Her kan regnskab og budget for 2023 findes: Godkendt balance: http://www.hagenstrupparken.dk/files/regnskab/Balance_godkendt2023.pdf Godkendt resultatopgørelse: http://www.hagenstrupparken.dk/files/regnskab/Resultatopgørelse_godkendt2023.pdf

Referat ordinære generalforsamling

Tirsdag den 21. februar 2023 kl. 19.00 i Ulstrup Hallens Pejsestue. Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent. Christian Simonsen valgt Formandens beretning. …