Generalforsamling 2017

Den årlige generalforsamling i Hagenstrupparkens Grundejerforening blev planmæssigt afholdt torsdag d. 23 februar kl. 19.00 i pejsestuen i Ulstruphallen. Dagsorden og referat …

Indkaldelse til ordinære generalforsamling 2017

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.00 i Ulstrup Hallens Pejsestue. Dagsordenen for generalforsamlingen kan findes ved at klikke her. …

Bestyrelsesmøde afholdt d. 18 januar

Bestyrelsen afholdte den 18 januar bestyrelsesmøde. Referatet kan findes under referater, eller ved at klikke her. På mødet blev der bl.a. diskuteret/taget stilling til: Økonomi og …

Klagebrev sendt til Favrskov kommune

Der er i dag, den 15 december 2016, sendt nedenstående mail til Favrskov kommune med klagebrev samt rapport fra Teknologisk Institut vedhæftet. …