Klagebrev sendt til Favrskov kommune

Der er i dag, den 15 december 2016, sendt nedenstående mail til Favrskov kommune med klagebrev samt rapport fra Teknologisk Institut vedhæftet. Hej Favrskov Kommune. Hermed fremsender Hagenstrupparkens Grundejerforening vores høringssvar angående den påtænkte overdragelse af Hagenstrupparken til privat fællesvej. Vedhæftet er Uvildig tilstandsrapport lavet af Teknologisk Institut for Hagenstrupparkens …

Bestyrelsesmøde afholdt d. 14 december

Bestyrelsen afholdte den 14 december bestyrelsesmøde. Referatet kan findes under referater, eller ved at klikke her. På mødet blev der bl.a. diskuteret/taget stilling til: Gennemgang af vejrapport fra Teknologisk Institut. Klagebrev til Favrskov Kommune Gartneraftale 17/18 Tid og sted for generalforsamling Support ifbm. højhastighedsinternet fra Waoo.

Bestyrelsesmøde afholdt d. 28 september

Bestyrelsen afholdte den 28 september bestyrelsesmøde. Referatet kan findes under referater, eller ved at klikke her. På mødet blev der bl.a. diskuteret/taget stilling til: Gartneraftale og …

Legepladsansvarlig

Karsten er af personlige årsager desværre nødt til at stoppe som legeplads vedligeholdsesmand. Stor tak og ros for et stort og godt …