Så er det igen blevet tid til den årlige oprydnings/arbejdsdag i Hagenstrupparkens Grundejerforening Vi mødes og afslutter på den store legeplads Lørdag d. 23. marts fra kl. 10.00 til kl. 13.00

Så er det tid til den fælles årlige oprydnings-/arbejdsdag i grundejerforeningen. Vi håber derfor i bestyrelsen at se et godt fremmøde igen år. Det er klart, at jo flere der møder op, jo mere når vi at få lavet. Når vi er færdige, vil bestyrelsen byde på grillede pølser med …

Referat fra den ordinære generalforsamling

Mandag den 26. februar 2024 kl. 19.00 i Ulstrup Hallens Pejsestue. 17 beboere fremmødt incl. bestyrelse og dirigent. Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent. Christian Simonsen valgt enstemmigt Formandens beretning. Uffe fremlagde beretning, som blev accepteret, den kan ses på hjemmesiden. Aflæggelse af regnskab. Regnskab fremlagt og godkendt 4. Rettidig …

Dagsorden til den ordinære generalforsamling

Mandag den 26. februar 2024 kl. 19.00 i Ulstrup Hallens Pejsestue. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Aflæggelse af regnskab. 4. Rettidig skriftlige indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest den. 12. februar 2024 Forslag fra bestyrelsen: Ny information tavle, den gamle er …

Indkaldelse til Generalforsamling

Dagsorden til den ordinære generalforsamling Mandag den 26. februar 2024 kl. 19.00 i Ulstrup Hallens Pejsestue. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af …

Regnskab og budget 2023

Her kan regnskab og budget for 2023 findes: Godkendt balance: http://www.hagenstrupparken.dk/files/regnskab/Balance_godkendt2023.pdf Godkendt resultatopgørelse: http://www.hagenstrupparken.dk/files/regnskab/Resultatopgørelse_godkendt2023.pdf