Vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesplan for Hagenstrupparkens Grundejerforenings arealer

Oversigtskort, Vedligeholdsplan

Hent stor version af kortet ved at klikke her!

Græsarealer (ca. 14000m2):

 • G1, G2, G3, G4, G5. G8, G9, G10, G11, G12 og G13.
 • Græssti langs L6.
 • Græsrabatter ved P-pladseme G5 og G12.
 • Græsrabatter langs langs vej ved L2.

Gødskning: 1x årligt efter behov. 10 poser kalksalpeter leveres af bestyrelsen i skuret på G8 ultimo april.

Græsslåning: 18x årligt. Borde og bænke sættes på plads.

Trimning: 9x årligt på alle skråninger, kanter omkring faste genstande.

Læbælter (ca. 4480m2):

 • L1, L2, L3, L4 og L5:
  Gødskning: 1x årligt. Planterne skal have en sund vækst.
 • L1, L2, L3, L4 og L5:
  Beskæring: 1x årligt. Løbende vedligehold
 • L6:
  Kantklippes så der kan slås græs

Flis:

 • Bedene på G8 og G10

Ukrudtskontrol: Ukrudt må ikke skæmme det generelle indtryk.

Vejtræer:

Gødskning: 1x årligt. Træerne skal have en sund vækst.

Beskæring: 1x årligt. Beskæres efter behov.

Sandkasser og faldsand:

Ukrudtskontrol: Ukrudt må ikke skæmme det generelle indtryk.

Fortov:

 • Ved L2 skal kantskæres efter behov og brændes ca. 9 gange årligt.
 • Ingen vedligehold fra husnr. 63-79 og 11-15

Ukrudtskontrol: 2x årligt. Der må ikke findes generende ukrudt.

Chaussekantsten:

 • Hele hagenstrupparken

Ukrudtskontrol: Brændes 9x årligt. Der må ikke findes generende ukrudt.

Skov:

 • Ved G6 og G7

Væltede træer der er til fare skal fældes, ellers ingen vedligeholdelse – fri natur.