Bestyrelsen

Bestyrelsen kan kontaktes ved at sende en mail til:

bestyrelsen@hagenstrupparken.dk

Bestyrelsen er for 2020/2021 konstitueret som følger:

Formand:

Uffe Thomsen
Hagenstrupparken 35
Mail: formanden@hagenstrupparken.dk

Næstformand:

Allan Jørgensen
Hagenstrupparken 48C
Mail: 48C@hagenstrupparken.dk

Kasserer

Richard Koch
Hagenstrupparken 39
Mail: kasserer@hagenstrupparken.dk

Sekretær

Dennis Pihl
Hagenstrupparken 33B
Mail: 33b@hagenstrupparken.dk

Bestyrelsesmedlem

Suppleant

Helle Jensen
Hagenstrupparken 10
Mail: 10@hagenstrupparken.dk

Hagenstrupparken.dk:

Webmaster

Dan Gadensgaard
Hagenstrupparken 95
Tlf.: 41727305
Mail: Web@hagenstrupparken.dk