Bestyrelsesmøde afholdt d. 28 september

Bestyrelsen afholdte den 28 september bestyrelsesmøde. Referatet kan findes under referater, eller ved at klikke her. På mødet blev der bl.a. diskuteret/taget stilling til: Gartneraftale og …

Legepladsansvarlig

Karsten er af personlige årsager desværre nødt til at stoppe som legeplads vedligeholdsesmand. Stor tak og ros for et stort og godt …

Bestyrelsesmøde afholdt d. 10 september

Bestyrelsen afholdte den 10 september bestyrelsesmøde. Referatet kan findes under referater, eller ved at klikke her. På mødet blev der bl.a. diskuteret/taget stilling til: Grønne områder: …

Pas på det nye græs

Entrepenøren har oplyst mig om, at de starter med reetablering af de grønne områder fredag den 4. september. Vi henstiller, at alle …

Hjælp – hjælp – hjælp

Kære grundejere/lejere Først vil jeg benytte lejligheden til at takke de mange fremmødte til vores oprydningsaften, men nu er vi i den …

HUSK oprydningsaften d. 14 april

Kære grundejere/lejere Som vi tidligere har meddelt, har vi besluttet at afholde oprydningsaften tirsdag den 14. april kl. 18.30, hvor vi mødes …