Referat fra den ordinære generalforsamling

Mandag den 26. februar 2024 kl. 19.00 i Ulstrup Hallens Pejsestue. 17 beboere fremmødt incl. bestyrelse og dirigent. Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent. Christian Simonsen valgt enstemmigt Formandens beretning. Uffe fremlagde beretning, som blev accepteret, den kan ses på hjemmesiden. Aflæggelse af regnskab. Regnskab fremlagt og godkendt 4. Rettidig …

Indkaldelse til Generalforsamling

Dagsorden til den ordinære generalforsamling Mandag den 26. februar 2024 kl. 19.00 i Ulstrup Hallens Pejsestue. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af …

Regnskab og budget 2023

Her kan regnskab og budget for 2023 findes: Godkendt balance: http://www.hagenstrupparken.dk/files/regnskab/Balance_godkendt2023.pdf Godkendt resultatopgørelse: http://www.hagenstrupparken.dk/files/regnskab/Resultatopgørelse_godkendt2023.pdf

Regnskab og budget 2022

Her kan regnskab og budget for 2022 findes: Godkendt balance: http://www.hagenstrupparken.dk/files/regnskab/Balance_godkendt2022.pdf Godkendt resultatopgørelse (opdateret Ultimo februar) : http://www.hagenstrupparken.dk/files/regnskab/Resultatopgørelse2022_updated.pdf