Opdateret dagsorden til generalforsamling d. 30 september

Dagsorden til den ordinære generalforsamling Torsdag den 30. september 2021 kl. 19.00 i Ulstrup Hallens Pejsestue. Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent. Formandens beretning. Aflæggelse af regnskab. Rettidig skriftlige indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest den 16. september 2021 A: Forslag fra bestyrelsen om at øge betalingen …

Regnskab og budget for 2020

Her kan regnskab og budget for 2020 findes: http://www.hagenstrupparken.dk/files/regnskab/Balance2020.pdf Godkendt regnskab: http://www.hagenstrupparken.dk/files/regnskab/Balancegodkendt2020.pdf Godkendt resultatopgørelse: http://www.hagenstrupparken.dk/files/regnskab/Resultat_opgoerelse_godkendt_2020.pdf

Arbejdsdag d. 20 juni

Hej Alle På næste søndag – den 20 juni – kl 9:00 holder vi arbejdsdag hvor det primære er at få lavet …

Besked fra bestyrelsen

Hej alle i Hagenstrupparken. Vi kan desværre ikke mødes i bestyrelsen pga. De nuværende Coronarestriktioner. Jeg har derfor d.d skrevet til kommunen …

Bestyrelsesmøde afholdt 17 august

Bestyrelsen afholdte den 17 august bestyrelsesmøde. Referatet kan findes under referater, eller ved at klikke her. På mødet blev der bl.a. diskuteret/taget stilling til: Læbælter Gartneraftale …

Generalforsamling 2020

Den årlige generalforsamling i Hagenstrupparkens Grundejerforening blev planmæssigt afholdt mandag d. 24 februar kl. 19.00 i pejsestuen i Ulstruphallen. Referat for generalforsamlingen …

Generalforsamling: Forslag om udtrædelse

Bestyrelsen har modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslaget kan læses nedenfor samt hentes ved at klikke her. Forslag om udtrædelse af Hagenstrupparkens …