Dagsorden til den ordinære generalforsamling

Mandag den 26. februar 2024 kl. 19.00 i Ulstrup Hallens Pejsestue.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab.

4. Rettidig skriftlige indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest den. 12. februar 2024

Forslag fra bestyrelsen:

Ny information tavle, den gamle er rådnet op, laves i rustfri, forventet pris 10.000kr

5. Fremlæggelse af budget og kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:

Uffe Thomsen (35H) vil godt acceptere genvalg

Dennis Phil Pedersen (33B) vil godt acceptere genvalg

Valg af 2 suppleanter.

På valg er:

Kenneth Pilheden (103)

Christian Simonsen (101)

Der skal vælges to suppleanter

7. Valg af 1 revisor. På valg er: Heidi Kjær (Hagenstrupvej 22A ) vil ikke acceptere genvalg

8. Valg af 2 revisorsuppleanter.

På valg er: Chr. Simonsen (101) og Jimmy Nielsen (31 A)

9. Eventuelt – hvor alt kan drøftes men intet vedtages! Bestyrelsen er vært ved en kop kaffe med kringle plus en øl eller vand. Vi håber på et stort fremmøde. Bestyrelsen

Ønske om dialog omkring vandstand i Hagenstrupparken, fra nr 84: Som det nok er bekendt for alle er der udfordringer med vandstanden i visse områder af Hagenstrupparken, derfor vil vi gerne have en åben dialog omkring muligheden for at danne en gruppe (vandløbslaug eller lignende), der skal sikre at vandløbet i den nordlige del af parken løbende holdes vedlige af de lodsejere der har jord hvor bækken løber igennem. Bestyrelsen mener ikke dette hører ind under vedtægterne for grundejerforeningen, derfor er punktet placeret under eventuelt.

Nb.: Dagsorden, regnskab og budget er tilgængelig på vores hjemmeside: www.hagenstrupparken.dk, Alle, der tilmeldt nyhedsbrevet, vil automatisk modtage dagsorden, regnskab/budget, Indkomne forslag, referat samt formandsberetning.

Er du/i ikke tilmeldt, kan det gøres på www.hagenstrupparken.dk!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: