Formandens Beretning ved generalforsamlingen Den 26. februar 2024

Der er nu atter gået et år, og jeg vil i min beretning som formand fortælle kort om, hvad der er sket i grundejerforeningen det sidste års tid.

Vi har i årets løb afholdt 2 bestyrelsesmøder samt vores årlige oprydningsIlegeplads dag.

Fra bestyrelsen skal lyde en stor tak til festudvalget, som sidste år igen bød til Sct. Hans aften. Desværre måtte bålet aflyses på grund af tørken. Vi håber I er klar til at prøve igen i år.

Grønne områder:

Læbæltet mod nord blev fræset og tilsået med flerårig blomsterblanding forrige år, desværre er det græsset der fylder mest nu og bestyrelsen har derfor valgt at slå det en gang årligt sammen med resten af engen.

På vores arbejdes lørdag fik VI fældet lidt af træeme ind mod Ebbe, samt fældet piletræerne i bækken, så der var klar til at rødderne kunne fjernes, det havde vi terp maskinservice nede og gøre sidst på sommeren.

Der er nu fast en container ved nr. 9 om foråret og en ved nr. 84 om efteråret, så det er muligt at komme af med haveaffaldet 2 gange om året.

Vi fandt også ud af hvorfor Kommunen ikke ville opsætte et nyt vejspejl ved stien, det er fordi det er vores egen spejl som blev sat op af tidligere bestyrelse. Så vi fik hurtigt bestilt et nyt vejspejl og sat det op sidste forår.

Legepladser:

Stor tak fra bestyrelsen til Per Skovbo som har passet godt på vores legepladser, sørget for at tømme vores skraldespande og meget mere.

På vores arbejdslørdag, fik vi opsat de 2 nye vipper, en på hver legeplads, ryddet affald i og omkring læbælteme og renset ukrudt i faldsandet. Stor tak fra bestyrelsen for det fine fremmøde trods vejret.

I år besluttede 2 gange Gitte at de ville male legepladsen, mens der var tørvejr, det var et stort arbejde og der blev brugt over 30 liter maling. Fra bestyrelsen skal igen lyde en stor tak til jer begge for det store arbejde i lagde i at gøre legepladsen så flot.

Wiren på svævebanen gik desværre i stykker her i vinter, der vil blive opsat en ny, når vi har legeplads/oprydningsdag lørdag d. 23. marts.

Vedligeholdelsesplan:

Fra bestyrelsen side opfordres der tit at vedligeholdelsesplanen fortsættes på det nuværende niveau.

Hjemmeside: WWW. Hagenstrupparken.dk

Driften af hjemmesiden passes af Steffen i nr. 69 og fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til dig for hjælpen, du har sørget for at det hele fortsat virker, det er vi bare rigtige glade for i bestyrelsen.

Der er dog stadigvæk en del beboer i Hagenstrupparken som ikke er tilmeldt nyhedsbrevet og det vil vi gerne fra bestyrelsens side stadigvæk opfordre jer til.

Nyhedsbrevene kan også altid læses på vores Facebook gruppe, og vi håber at dem der ikke vil have nyhedsbrevet på mail, vil tilmelde sig Facebook gruppen for at holde sig orienteret den vej.

Det vil dog fortsat være vores hjemmeside der er omdrejningspunktet for Hagenstrupparken og her at nye som gamle kan gå direkte ind og se dagsordener, referater, vedtægter m.m.

Nye referater og dagsordener vil også kunne ses i opslagskassen ved stamvejen.

Hjertestarter Projekt:

Vi fik hurtigt indkøbt hjertestarteren og skabet dertil efter generalforsamlingen sidste år, men det holdt hårdt at få NI ud og lave strømtilslutningen. Det lykkedes da heldigvis til sidst og vi fik hjertestarteren opsat og tilsluttet sidst i oktober.

Afslutning:

Jeg håber, at vi i aften får drøftet alle relevante ting i en god tone, og på bestyrelsens vegne vil jeg endnu engang sige tak, til jer der er mødt op i aften og specielt jer der møder op når bestyrelsen mangler en hjælpende hånd.

Til slut vil jeg geme takke resten af bestyrelsen, Steffen, Per og alle der hjælper til, for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år. Håber det

bliver ved mange år frem.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: