Formandens Beretning ved generalforsamlingen Den 30. september 2021

Der er nu atter gået et år, og jeg vil i min femte beretning som formand fortælle kort om, hvad der er sket i grundejerforeningen det sidste års tid.
Vi har i årets løb afholdt 2 bestyrelsesmøder.
Derudover havde vi en oprydnings-/legeplads dag, hvor vi fik samlet affald i og omkring læbælterne og lavet kanter ved det nye gyngestativ. Fra bestyrelsen skal lyde en stor tak til de ca. 15 der mødte op, Tak for indsatsen.
Grønne områder:
Vi har siden sidste generalforsamling forlænget gartneraftalen med Bent frem til udgangen af 2022.
Læbælterne blev endelig klippet i foråret efter vi måtte udskyde det i 2019 på grund af den massive regn.
Som besluttet på generalforsamlingen blev læbælterne klippet igen i september.
Det blev besluttet på generalforsamlingen at containerne først skulle komme i uge 42, men da genbrugspladsen lukkede på grund af Corona i foråret, besluttede bestyrelsen ekstraordinært også at bestille dem i påsken.
Legepladser:
Stor tak fra bestyrelsen til Per Skovbo som har passet godt på vores legepladser, sørget for at tømme vores skraldespande og meget mere.
På vores arbejdslørdag, fik vi igen udskudt malingen af store legeplads på grund af regn.
Per fik lavet det nye gyngestativ på den lille legeplads, og Vi var så heldige senere på året at få tilbudt et nyere brugt gyngestativ til den store legeplads så nu er begge gynger udskiftet og skulle gerne holde mange år frem.
Vi fik også leveret de 4 nye stål fodboldmål, 2 stk. ved kælkebakken og 2 stk. på store legeplads, så nu er det på plads mange år frem.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: