Formandens Beretning ved generalforsamlingen

Den 21. februar 2023

Der er nu atter gået et år, og jeg vil i min beretning som formand fortælle kort om, hvad der er sket i grundejerforeningen det sidste års tid.

Vi har i årets løb afholdt 2 bestyrelsesmøder samt vores årlige oprydnings/legeplads dag.

Fra bestyrelsen skal lyde en stor tak til festudvalget, som havde arrangeret en rigtig hyggelig Sct. Hans aften. Fedt at der mødte så mange op for at deltage. Vi håber i er klar igen i år.

Grønne områder:

Vi har igen forlænget gartneraftalen med Bent frem til udgangen af 2024.

Læbæltet mod nord blev fræset og tilsået med flerårig blomsterblanding, som besluttet på sidste generalforsamling.

Det blev også besluttet på generalforsamlingen at containerne skulle deles så der er en container ved nr. 9 om foråret og en ved nr. 84 om efteråret, det virker som taget godt imod og vil derfor forsætte fremover.

Legepladser:

Stor tak fra bestyrelsen tål Per Skovbo som har passet godt på vores legepladser, sørget for at tømme vores skraldespande og meget mere.

På vores arbejdslørdag, fik vi igen udskudt malingen af store legeplads på grund af regn. Men vi fik ryddet affald i og omkring læbælterne og renset ukrudt.

Stor tak fra bestyrelsen for det fine fremmøde trods vejret.

Jeg vil gerne henstille til at I ikke bruger vores fælles skraldespande som reserve for jeres egen. Der er lidt problemer med at de bliver brugt til husholdingsaffald og det kan vi ikke tilbyde per, da han bortskaffer affaldet i sin egen skraldespand, og derfor sender i bare problemet videre til ham.

Vedligeholdelsesplan:

Fra bestyrelsen side opfordres der til at vedligeholdelsesplanen fortsættes på det nuværende niveau.

Hjemmeside:                 Hagenstrupparken.dk

Driften af hjemmesiden passes af Steffen i nr. 69 og fra bestyrelsen skel der lyde en stor tak til dig for hjælpen, du har sørget for at det hele fortsat virker, det er vi bare rigtige glade for i bestyrelsen.

Der er dog stadigvæk en del beboer i Hagenstrupparken som ikke er tilmeldt nyhedsbrevet og det vil vi gerne fra bestyrelsens side stadigvæk opfordre jer til.

Nyhedsbrevene kan også altid læses på vores Facebook gruppe, og vi håber at dem der ikke vil have nyhedsbrevet på mail, vil tilmelde sig Facebook gruppen for at holde sig orienteret den vej.

Det vil dog fortsat være vores hjemmeside der er omdrejningspunktet for Hagenstrupparken og her at nye som gamle kan gå direkte ind og se dagsordener, referater, vedtægter m.m.

Nye referater og dagsordener vil også kunne ses i opslagskassen ved stamvejen.

Vejsagen:

Jeg har været i dialog med Favrskov kommune og opklassificeringen af fælles veje er nu overstået. De vil ikke overtage væres fælles veje i

Hagenstrupparken, da de kun vil opklassificere veje med gennemgående trafik og det kommer vores ikke ind under. Ærgerligt, men så forsætter vi bare som hidtil.

Afslutning:

Jeg håber, at vi i aften får drøftet alle relevante ting i en god tone, og på bestyrelsens vegne vil jeg endnu engang sige tak, til jer der er mødt op i aften og specielt jer der møder op når bestyrelsen mangler en hjælpende hånd.

Til slut vil jeg gerne takke resten af bestyrelsen, Steffen, Per og alle der hjælper til, for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år. Håber det bliver ved mange år frem.

         

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: