Referat ordinære generalforsamling 24-02-2022

Torsdag den 24. februar 2022 kl. 19.00 i Ulstrup Hallens Pejsestue.   Dagsorden ifølge vedtægterne:   1. Valg af dirigent. Christian (103) valgt  2. Formandens beretning. Uffe fremlagde beretning  3. Aflæggelse af regnskab. Regnskab godkendt  4. Rettidig skriftlige indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. februar 2022   A: …

Generalforsamling februar 2022

Dagsorden til den ordinære generalforsamling Torsdag den 24. februar 2022 kl. 19.00 i Ulstrup Hallens Pejsestue. Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent. …

Regnskab og budget 2021

Her kan regnskab og budget for 2021 findes: Godkendt balance: http://www.hagenstrupparken.dk/files/regnskab/Balance_godkendt2021.pdf Godkendt resultatopgørelse: http://www.hagenstrupparken.dk/files/regnskab/Resultatopgørelse_godkendt2021.pdf

Bestyrelsesmøde afholdt 10 september

Bestyrelsen afholdte den 10 september bestyrelsesmøde. Referatet kan findes under referater, eller ved at klikke her. På mødet blev der bl.a. diskuteret/taget stilling til: Indvielse af …

Generalforsamling 2017

Den årlige generalforsamling i Hagenstrupparkens Grundejerforening blev planmæssigt afholdt torsdag d. 23 februar kl. 19.00 i pejsestuen i Ulstruphallen. Dagsorden og referat …

Klagebrev sendt til Favrskov kommune

Der er i dag, den 15 december 2016, sendt nedenstående mail til Favrskov kommune med klagebrev samt rapport fra Teknologisk Institut vedhæftet. …

Bestyrelsesmøde afholdt d. 31 marts

Bestyrelsen afholdte den 31 marts bestyrelsesmøde. Referatet kan findes under referater, eller ved at klikke her. På mødet blev der bl.a. diskuteret/taget stilling til: Bestyrelsens sammensætning/ny …