Generalforsamling 2017

Den årlige generalforsamling i Hagenstrupparkens Grundejerforening blev planmæssigt afholdt torsdag d. 23 februar kl. 19.00 i pejsestuen i Ulstruphallen. Dagsorden og referat …

Klagebrev sendt til Favrskov kommune

Der er i dag, den 15 december 2016, sendt nedenstående mail til Favrskov kommune med klagebrev samt rapport fra Teknologisk Institut vedhæftet. …

Bestyrelsesmøde afholdt d. 31 marts

Bestyrelsen afholdte den 31 marts bestyrelsesmøde. Referatet kan findes under referater, eller ved at klikke her. På mødet blev der bl.a. diskuteret/taget stilling til: Bestyrelsens sammensætning/ny …

Ordinære generalforsamling 2016

Den årlige generalforsamling i Hagenstrupparkens Grundejerforening blev planmæssigt afholdt torsdag d. 25 februar kl. 19.00 i pejsestuen i Ulstruphallen. Dagsorden og referat …

Bestyrelsesmøde afholdt d. 28 januar

Bestyrelsen afholdte den 28 januar bestyrelsesmøde. Referatet kan findes under referater, eller ved at klikke her. På mødet blev der bl.a. diskuteret/taget stilling til: Privatisering af …