Generalforsamling: Forslag om udtrædelse

Bestyrelsen har modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.

Forslaget kan læses nedenfor samt hentes ved at klikke her.


Forslag om udtrædelse af Hagenstrupparkens grundejerforening

Vi i  ejendommene Hagenstrupvej 16, 18, 20, 22a, 22b, fremsender hermed forslag til generalforsamlingen d. 24/2 ,om at nævnte ejendomme udtræder af Hagenstrupparkens grundejerforening ved udgangen af 2020, samtidig med at aftalen med Waoo om TV og internet udløber.

Ejeren af Hagenstrupvej 16b ønsker ikke at udtræde. De har udkørsel til stamvejen i Hagenstrupparken og for dem giver det god mening at være medlem.

Begrundelse for ønske om udtrædelse:

Vi med adresse og udkørsel til Hagenstrupvej, føler ingen tilknytningsforhold til Hagenstrupparken. Vi mener ikke at det er rimeligt at vi skal bidrage til vedligeholdelse af grundejerforeningens arealer når vi ikke benytter området og ikke har adresse og udkørsel hertil. Der har været et ønske om at udtræde igennem flere år. Med opsigelsen af Waoo er tiden kommet til at få det gennemført.

Vi anmoder bestyrelsen, inden generalforsamlingen, at undersøge, om der er noget til hindre for at vi kan udtræde på baggrund af ovennævnte forhold.

Med venlig hilsen
Ejerne af ejendommene Hagenstrupvej 16, 18, 20, 22a, 22b

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: