Indkaldelse til general forsamling

Dagsorden til den ordinære generalforsamling

Tirsdag den 21. februar 2023 kl. 19.00 i Ulstrup Hallens Pejsestue.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab.

4. Rettidig skriftlige indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest den. 07. februar 2023

A: 2 nye vipper med galvaniserede rammer ca. 15.000

B: Opsætning af hjertestarter.

Vi har søgt om støtte til hjertestarter, men har fået nej fra alle steder.

Hvis vi skal sætte hjertestarter op koster det 53.000

  • Elektriker 25.000
  • Hjertestarter med GPS og varmeskab 25.000
  • Stander i galvaniseret stål 3.000
  • Vedligeholdelses kontingent og strøm årligt 1.500kr

Hvis det ikke besluttes at sætte hjertestarter op i år, så ønsker bestyrelsen ikke at bruge mere tid på det

5. Fremlæggelse af budget og kontingent

Hvis vi skal lave hjertestarter er der ikke rabat på 300 kr, men hvis vi ikke laver hjertestarter kan vi godt give rabat på 300 kr

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:

Richard Koch (39) vil godt acceptere genvalg

Helle Jensen (10) vil godt acceptere valg

Allan Jørgensen (48C) vil godt acceptere genvalg

Valg af 2 suppleanter.

På valg er: Kenneth Pilheden (103) og en ny, da Carsten Kloborg er fraflyttet

Der skal vælges to suppleanter

7. Valg af 1 revisor. På valg er:  Mogens Holst (Hagenstrupparken 87) vil godt acceptere genvalg  

8. Valg af 2 revisorsuppleanter.

På valg er: Chr. Simonsen (101) og Jimmy Nielsen (31 A)

9. Eventuelt – hvor alt kan drøftes men intet vedtages! Bestyrelsen er vært ved en kop kaffe med kringle plus en øl eller vand. Vi håber på et stort fremmøde. Bestyrelsen

Nb.: Dagsorden, regnskab og budget er tilgængelig på vores hjemmeside: www.hagenstrupparken.dk, Alle, der tilmeldt nyhedsbrevet, vil automatisk modtage dagsorden, regnskab/budget, Indkomne forslag, referat samt formandsberetning.

Er du/i ikke tilmeldt, kan det gøres på www.hagenstrupparken.dk!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: