Referat fra den ordinære generalforsamling

Mandag den 26. februar 2024 kl. 19.00 i Ulstrup Hallens Pejsestue.

17 beboere fremmødt incl. bestyrelse og dirigent.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.

Christian Simonsen valgt enstemmigt

  • Formandens beretning.

Uffe fremlagde beretning, som blev accepteret, den kan ses på hjemmesiden.

  • Aflæggelse af regnskab.

Regnskab fremlagt og godkendt

4. Rettidig skriftlige indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest den. 12. februar 2024

Forslag fra bestyrelsen:

Ny information tavle, den gamle er rådnet op, laves i rustfri, forventet pris 10.000kr

Forslag blev godkendt, der var dialog omkring placering. Bestyrelsen finder bedste placering.

5. Fremlæggelse af budget og kontingent

Fremlagt og godkendt med sandsynlighed for at vi er tæt på 0 kr ved årets udgang.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:

Uffe Thomsen (35H) vil godt acceptere genvalg

Dennis Phil Pedersen (33B) vil godt acceptere genvalg

Begge blev genvalgt

Bestyrelsen er nu konstitueret med følgende opsætning:

Formand: Uffe Thomsen

Næstformand: Allan Jørgensen

Kasserer: Richard Vad Koch

Sekretær: Dennis Phil Pedersen

Medlem: Helle Jensen

Valg af 2 suppleanter.

På valg er:

Kenneth Pilheden (103)

Christian Simonsen (101)

Begge er genvalgt

Der skal vælges to suppleanter

7. Valg af 1 revisor. På valg er:  Heidi Kjær (Hagenstrupvej 22A ) vil ikke acceptere genvalg

Laila Christensen (Nr 17) er valgt

8. Valg af 2 revisorsuppleanter.

På valg er: Chr. Simonsen (101) og Jimmy Nielsen (31 A)

9. Eventuelt – hvor alt kan drøftes men intet vedtages! Bestyrelsen er vært ved en kop kaffe med kringle plus en øl eller vand. Vi håber på et stort fremmøde. Bestyrelsen

Ønske om dialog omkring vandstand i Hagenstrupparken, fra nr 84:
Som det nok er bekendt for alle er der udfordringer med vandstanden i visse områder af Hagenstrupparken, derfor vil vi gerne have en åben dialog omkring muligheden for at danne en gruppe (vandløbslaug eller lignende), der skal sikre at vandløbet i den nordlige del af parken løbende holdes vedlige af de lodsejere der har jord hvor bækken løber igennem.
Bestyrelsen mener ikke dette hører ind under vedtægterne for grundejerforeningen, derfor er punktet placeret under eventuelt.

God dialog omkring problemet.

Nb.: Dagsorden, regnskab og budget er tilgængelig på vores hjemmeside: www.hagenstrupparken.dk, Alle, der tilmeldt nyhedsbrevet, vil automatisk modtage dagsorden, regnskab/budget, Indkomne forslag, referat samt formandsberetning.

Er du/i ikke tilmeldt, kan det gøres på www.hagenstrupparken.dk!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: