Referat ordinære generalforsamling 24-02-2022

Torsdag den 24. februar 2022 kl. 19.00 i Ulstrup Hallens Pejsestue.  

Dagsorden ifølge vedtægterne:  

1. Valg af dirigent. Christian (103) valgt 

2. Formandens beretning. Uffe fremlagde beretning 

3. Aflæggelse af regnskab. Regnskab godkendt 

4. Rettidig skriftlige indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. februar 2022  

A: Sletning af læbælte ved nord, Lodsejere ved nord ønsker alle at få fjernet læbæltet mod nord. Budget 21.500,- kr.  Godkendt 

B: Forslag A + blomsterfrø for at supportere en øget bio-diversitet, ekstra pris ca. 5.000,- kr . Godkendt 

C: Hjertestarter. På sidste generalforsamling blev det besluttet at bestyrelsen skulle undersøge en mulighed for en hjertestarter. Bestyrelsen ønsker at få godkendt et budget på 50.000 kr, dette forventes at være det maksimale incl. el-installation. Bestyrelsen vil søge diverse fonde for at reducere dette beløb, hvis muligt. Godkendt 

D: Forslag om at fjerne to træer ved 76B, for at sikre indkørsel til lodsejer Godkendt 

E: En container om foråret på parkeringspladsen ved nr 9 og 17, samt en container om efteråret ved nr 84 Godkendt 

5. Fremlæggelse af budget og kontingent Godkendt 

Bestyrelsen foreslår at der også i 2022 gives 300,- kr i reduktion af kontingent, for at reducere egenkapitalen. Godkendt 

Men det reelle kontingent er uændret ift. generalforsamling i 2019, hvor det blev besluttet at det skulle være 800 kr. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  

På valg er:  

Uffe Thomasen (35H) vil godt acceptere genvalg, Genvalgt 

Dennis Piil Nørgaard (33B) vil godt acceptere valg, Genvalgt 

Valg af 2 suppleanter.  

På valg er: Carsten Kloborg (36) og Kenneth Pilheden (103) Genvalgt 

Der skal vælges to suppleanter 

8. Valg af 1 revisor. På valg er:  Heidi Kjær (Hagenstrupvej 22A), vil godt acceptere genvalg Genvalgt 

9. Valg af 2 revisorsuppleanter.  

På valg er: Chr. Simonsen (101) og Jimmy Nielsen (31 A) Genvalgt 

10. Eventuelt – hvor alt kan drøftes men intet vedtages! Bestyrelsen er vært ved en kop kaffe med kringle plus en øl eller vand. Vi håber på et stort fremmøde. Bestyrelsen 

Kunne vi så blomsterfrø på nogle af græsplænerne for at øge biodiversiteten 

Nb.: Dagsorden, regnskab og budget er tilgængelig på vores hjemmeside: www.hagenstrupparken.dk, Alle, der tilmeldt nyhedsbrevet, vil automatisk modtage dagsorden, regnskab/budget, Indkomne forslag, referat samt formandsberetning.  

Er du/i ikke tilmeldt, kan det gøres på www.hagenstrupparken.dk! 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: