Referat ordinære generalforsamling

Tirsdag den 21. februar 2023 kl. 19.00 i Ulstrup Hallens Pejsestue.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.

Christian Simonsen valgt

  • Formandens beretning.

Beretning godkendt

  • Aflæggelse af regnskab.

Regnskab godkendt

  • Rettidig skriftlige indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest den. 07. februar 2023

Ingen forslag indkommet

A: 2 nye vipper med galvaniserede rammer ca. 15.000

Forslag godkendt

B: Opsætning af hjertestarter.

Vi har søgt om støtte til hjertestarter, men har fået nej fra alle steder.

Hvis vi skal sætte hjertestarter op koster det 53.000

  • Elektriker 25.000
  • Hjertestarter med GPS og varmeskab 25.000
  • Stander i galvaniseret stål 3.000
  • Vedligeholdelses kontingent og strøm årligt 1.500kr

Hvis det ikke besluttes at sætte hjertestarter op i år, så ønsker bestyrelsen ikke at bruge mere tid på det

Forslag er godkendt

5. Fremlæggelse af budget og kontingent

Hvis vi skal lave hjertestarter er der ikke rabat på 300 kr, men hvis vi ikke laver hjertestarter kan vi godt give rabat på 300 kr

Budget uden rabat er godkendt

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:

Richard Koch (39) vil godt acceptere genvalg, genvalgt

Helle Jensen (10) vil godt acceptere genvalg, genvalgt

Allan Jørgensen (48C) vil godt acceptere genvalg, genvalgt

Valg af 2 suppleanter.

På valg er: Kenneth Pilheden (103) og en ny, da Carsten Kloborg er fraflyttet

Kenneth Pilheden (103) er genvalgt, Christian Simonsen (101) valgt

Der skal vælges to suppleanter

7. Valg af 1 revisor. På valg er:  Mogens Holst (Hagenstrupparken 87) vil godt acceptere genvalg, genvalgt

8. Valg af 2 revisorsuppleanter.

På valg er: Chr. Simonsen (101) og Jimmy Nielsen (31 A), genvalgt

9. Eventuelt – hvor alt kan drøftes men intet vedtages! Bestyrelsen er vært ved en kop kaffe med kringle plus en øl eller vand. Vi håber på et stort fremmøde. Bestyrelsen

Nb.: Dagsorden, regnskab og budget er tilgængelig på vores hjemmeside: www.hagenstrupparken.dk, Alle, der tilmeldt nyhedsbrevet, vil automatisk modtage dagsorden, regnskab/budget, Indkomne forslag, referat samt formandsberetning. Er du/i ikke tilmeldt, kan det gøres på www.hagenstrupparken.dk!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: