Generalforsamling: Forslag til kontingent for 2020

Bestyrelsen har modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.

Forslaget kan læses nedenfor samt hentes ved at klikke her.


Forslag til ændret kontingent for 2020

Kontingentet for 2020  skal være kr 600.

Begrundelse:
Foreningen har en kassebeholdning på kr 396.731 pr. 1. Januar 2020. Det svarer til næsten 3 års kontingent. En grundejerforening skal have en kassebeholdning som kan dække planlagte udgifter og et mindre beløb til uforudsete udgifter – og ikke mere.

  • Af kassebeholdningen på kr 396.731 er der hensat kr 170.000 kr på en vejkonto. Det må være til en forventet udgift til reparation af de 3 små stikveje ud mod græsarealet ved vandværket. Vejen er netop reperaret så der bliver ikke behov for større udgifter på disse 3 små veje i den nærmeste fremtid. Der kan let argumenteres for om dette beløb ikke er rigeligt stort.
  • Derudover er der en kassebeholdning på 186.366 ved årets start. Jeg mener ikke, at en grundejerforening behøver at have en kassebeholdning i den størrelse. Der skal selvfølgelig være til dækning af budgetterede udgift og lidt til uforudsete udgifter. Her er den største nok snerydning.
  • Årets foreslåede kontingent er 138.000. Hvis der opkræves kr 600, så vil der stadigvæk være (186.366-82.800) 103.566 kr i kassebeholdning plus de 170.000 i reserver. Det bør være mere end rigeligt for grundejerforeningen. Den store kassebeholdning vil så langsomt blive reduceret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: