Currently browsing

Page 2

Indkaldelse til ordinære generalforsamling 2019

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling mandag den 25. februar 2019 kl. 19.00 i Ulstrup Hallens Pejsestue. Dagsordenen for generalforsamlingen kan findes ved at klikke her. Regnskab og budget kan findes under regnskaber eller ved at klikke her. Bemærk at forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 11 februar 2019.

Regnskab 2018

Det godkendte regnskab for 2018 er nu tilgængeligt her på siden.  Det kan findes på siden for regnskaber – klik her Mvh. Webmaster …

Bestyrelsesmøde afholdt d. 24 januar

Bestyrelsen afholdte den 24 januar bestyrelsesmøde. Referatet kan findes under referater, eller ved at klikke her. På mødet blev der bl.a. diskuteret/taget stilling til: Aftalen med Waao …

Bestyrelsesmøde afholdt 10 december

Bestyrelsen afholdte den 10 december bestyrelsesmøde. Referatet kan findes under referater, eller ved at klikke her. På mødet blev der bl.a. diskuteret/taget stilling til: Ændring af §23 …

Bestyrelsesmøde afholdt 10 september

Bestyrelsen afholdte den 10 september bestyrelsesmøde. Referatet kan findes under referater, eller ved at klikke her. På mødet blev der bl.a. diskuteret/taget stilling til: Indvielse af …

Oprydnings- og arbejdsdag 14 april.

Vi har i bestyrelsen besluttet at vi efter det store fremmøde sidste år, igen indkalder til oprydnings/arbejdsdag lørdag formiddag. Vi håber derfor …

Generalforsamling 2018

Den årlige generalforsamling i Hagenstrupparkens Grundejerforening blev planmæssigt afholdt onsdag d. 28 februar kl. 19.00 i pejsestuen i Ulstruphallen. Referat for generalforsamlingen …